Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Versie 5 mei 2021

Inleiding

Studio Tiaka neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@studiotiaka.nl

Wie is Studio Tiaka?

Studio Tiaka is een eenmanszaak gevestigd Hugo de Vriesstraat 32 (2152 CT ) te Nieuw Vennep. Studio Tiaka is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67581285.

Studio Tiaka is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Tiaka de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Studio Tiaka jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Studio Tiaka persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Studio Tiaka voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Studio Tiaka worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van berichten, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie en financiële administratie

Gegevens: NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Toegang tot het gebouw verlenen voor huurders en medewerkers

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Toegangsrechten, Geschiedenis van betreden en verlaten van het gebouw.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Direct, affiliate en social marketing, retargeting en nieuwsbrief

Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Studio Tiaka heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Studio Tiaka over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Studio Tiaka. Je kunt verzoeken dat Studio Tiaka je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Studio Tiaka te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Studio Tiaka of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Studio Tiaka te verkrijgen. Studio Tiaka zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Studio Tiaka je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Studio Tiaka

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@studiotiaka.nl

Studio Tiaka zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat YStudio Tiaka een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Studio Tiaka je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens worden doorgegeven aan:

Momoyoga
Siel B.V. (Accumulus boekhouding)
Amphora Financieel (boekhouder)
ASN bank
The Rocket Science Group LLC (Mailchimp / email nieuwsbrief)

Het kan zijn dat Studio Tiaka verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Studio Tiaka ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Studio Tiaka worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Studio Tiaka worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Studio Tiaka je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@studiotiaka.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Studio Tiaka jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@studiotiaka.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.